abygaliai

1 abýgaliai adv., abygaliaĩ žr. 1 abigaliai: Jų stuba abygaliaĩ įtaisyta Skr. Ir pagriebęs savo kėžukėlį spaudė, kad vandenaitėlis striuklelyčiais bėgo abygaliaĩ Jrk103. Klojimą abýgaliai prikrovėm, o daržinės tik vieną galą Rs. Sutaisyk vežimą abygaliaĩ (dviem pasostėmis) Skr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abygaliai — 2 abygaliai praep. su gen. abiejuose galuose; žr. 2 abigaliai: Gyven abygaliai namo Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspardyti — tr. 1. spardant pašalinti iš vietos, nudaužyti: Kumelys nuspardė šulnio ritinius LTR(Rk). Abygaliai klojimo kurtiniai gužučių nuspardyti LKKIX51. 2. spardant nužerti šalin: Akmenis nuspardė nuo tako DŽ1. Vaikai nemoka bulvių kast: kojom nuspardo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • striūklys — striūklỹs sm. (4) DŽ1, KŽ, striū̃klis (2), striuklỹs (4) NdŽ 1. žr. striūklė 1: Vanduo pasileido striūkliù nu kalno žemyn Prk. Anam eita prakaitas striū̃kliais Pln. Anam krau[ja]s tekėjo iš nosės striūkliù Dov. Bet nesuspėjęs pratrūkti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrengti — įreñgti, ia, į̃rengė tr. 1. BŽ27, DŽ įruošti, įtaisyti (namą, trobesį, kambarį): Dar neįrengta troba nauja J. Aš da neį̃rengiau seklyčio[je] pečiaus, t. y. neįtaisiau J. Ar jau įrengė seklyčią? Kt. Namas į̃rengtas abygaliai LKKVII81. Ar jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.